z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk

streda
26.november 2014

narodili sa dnes:
1946Dušan Trančík

1922Gabo Zelenay

dnes nás opustili:
1985Rudo Móric

2010Milan Ferko

2005Jozef Chovančík

udalosti:
1318Na žiadosť zvolenského župana Dônča udelil ostrihomský arcibiskup Tomáš Ružomberku mestské výsady.

1820Franz Liszt vo veku 9 rokov koncertoval vo dvornom pavilóne na Ventúrskej ulici v Bratislave.

1906V Ružomberku sa uskutočnil súdny proces so šiestimi Slovákmi, ktorí boli obvinení z protimaďarskej agitácie počas predvolebnej kampane. Boli medzi nimi aj Vavro Šrobár a Andrej Hlinka.

1921Zo spoločného klubu Československej strany ľudovej v Národnom zhromaždení vystúpili poslanci Slovenskej ľudovej strany. Na parlamentnej pôde vznikla po prvý krát samostatná slovenská politická strana


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Znalec slovenskA©ho filmu čo vieš o Slovensku? Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading

 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.