z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk

streda
30.júl 2014

narodili sa dnes:
1799Ján Šalamún Petian

dnes nás opustili:
1894Samo Bohdan Hroboň

1960Rudolf Jašík

udalosti:
1907Uhorský parlament prijal zákon č. 45 (tzv derešový). Zákon umožňoval obmedzovanie osobnej slobody poľnohospodárskym robotníkom zo strany zamestnávateľov a pripúšťal aj telesné tresty.

2005Pri Bielom dome v Tatranskej Polianke vypukol najrozsiahlejší požiar vo Vysokých Tatrách od založenia Tatranského národného parku (TANAPu) v roku 1949.


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Znalec slovenskA©ho filmu čo vieš o Slovensku? Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading

Herlianský gejzír

Herlianský gejzírV areáli bývalých kúpeľov v Herľanoch sa nachádza jedinečný prírodný úkaz - gejzír minerálnej vody. Voda gejzíra zo zeme vytryskuje približne v 32-34 hodinových intervaloch a celá erupcia trvá približne 20-30 minút.

Kúpele v Herľanoch boli známe už v 17.storočí. Za vlády Jozefa II. v rokoch 1780 až 1790 boli v areáli postavené nové kúpeľné budovy. Kapacita kúpeľov narástla na 112 izieb s celkovou kapacitou 500 lôžok. V liečebných domoch bolo k dispozícii 25 vaní.

Kúpele zažívali najväčší rozmach na začiatku 20.storočia. Od roku 1908 až do 1.svetovej vojny patrili do I. kúpeľnej kategórie. A to všetko aj vďaka gejzíru.

Rozmach herlianskych kúpeľov kládol zvýšené nároky na dostatok liečivej minerálnej vody. O jej zabezpečenie sa mal postarať v tom čase známy banský inžinier a špecialista na prieskumy minerálnych a užitkových artézskych vôd Viliam Zsigmondy. Ten v roku 1870 začal v areáli Herlian hĺbiť vrt, ktorý v tom roku dosiahol hĺbku 111m. V roku 1872, keď bola hĺbka vrtu už 172m, nastala prvá erupcia. Voda vytryskla do výšky 4 metrov a celý tento úkaz trval približne 5 minút. Hĺbenie vrtu pokračovalo a s jeho hĺbkou sa zvyšovala aj výška do akej voda vytryskovala. Práce na hĺbení boli ukončené 6.5. 1875. Hĺbka vrtu dosiahla 404,5 metra. Erupcie gejzíru sa stali pravidelnými.

Voda, ktorá vytryskuje je hydrouhličitano - chloridová, sódna, uhličitá, sírna hypotonická. Jej teplota sa pohybuje od 10 - 17,5 stupňa celzia (podľa údajov na informačnom paneli v areáli kúpeľov). Voda vynáša na povrch jemný ílovitý sediment obsahujúci kremeň, plagioklas, akerit, dolomit, sericit, kaolit, siderit, K-živce, pyrit, ilmenit a ďalšie minerály. Erupcie spôsobuje stály prírodný prísun oxidu uhličitého a vody vytryskne do výšky 20 metrov.

foto: slovenskyportal.sk


Jakub Hlohoš,  2009 Oct 26, 18:17


poL?li na vybrali.sme.sk     Zdielat

 

 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.