z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk

streda
17.september 2014

narodili sa dnes:
1960Eva Pavlíková

1954František Kunzo

1947Jozef Bednárik

dnes nás opustili:
2001Dušan Blaškovič

1968Fedor Hodža

udalosti:
2000V disciplíne 100m motýlik na OH v Sydney doplávala na druhom mieste Martina Moravcová

2008Na Slovensku prvýkrát úspešne čiastočne transplantovali očnú rohovku.

2006Predsedovi extrémistického mládežníckeho hnutia 64 žúp Lászloóvi Toroczkaiovi zakázali na 5 rokov vstup na územie Slovenska

2003Vo Výsokých Tatrách sa začalo historicky prvé zasadnutie Rady OECD na Slovensku.

1944Na povstalecké územie priletel 1.čs. samostatný stíhací letecký pluk a štyri americké bombardéry B-17, ktoré priviezli americkú vojenskú misiu.


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Znalec slovenskA©ho filmu čo vieš o Slovensku? Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading

 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.