z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk
piatok
19.december 2014

narodili sa dnes:
1863Ján Čajak

1959Ján Kormanec

1911Karol Elbert

1925Ľudovít Kroner

1927Mikuláš Kocvár

1876Miloš Pietor

1948Zuzana Kocúriková

dnes nás opustili:
1849Jana Lehotská

2000Ľudovít Kroner

2014Arnošt Hložek

udalosti:
1895V Uhorsku bolo ženám povolené študovať na lekárskych a filozofických fakultách.

1896V Košiciach sa odohralo prvé filmové predstavenie na Slovensku.

1918V Česko-Slovensku vstúpil do platnosti zákon o osemhodinovom pracovnom čase.


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Znalec slovenskA©ho filmu čo vieš o Slovensku? Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading
vyhľadávanie 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.