z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk
streda
28.január 2015
narodili sa dnes:
1918Anton Točík

1928Dušan Roll

1843Karol Antolík

1946Peter Hledík

dnes nás opustili:
udalosti:
1299Uhorský kráľ Ondrej III. udelil obyvateľom Veľkého Šariša, Prešova a Sabinova výsady, ktoré užívali spišskí Sasi.

1977V Národnom divadle v Prahe podpísala časť predstaviteľov československého kultúrneho života tzv. Antichartu, čo bola reakcia komunistického režimu na Chartu 77


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading
vyhľadávanie 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.