z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk

streda
30.júl 2014

narodili sa dnes:
1799Ján Šalamún Petian

dnes nás opustili:
1894Samo Bohdan Hroboň

1960Rudolf Jašík

udalosti:
1907Uhorský parlament prijal zákon č. 45 (tzv derešový). Zákon umožňoval obmedzovanie osobnej slobody poľnohospodárskym robotníkom zo strany zamestnávateľov a pripúšťal aj telesné tresty.

2005Pri Bielom dome v Tatranskej Polianke vypukol najrozsiahlejší požiar vo Vysokých Tatrách od založenia Tatranského národného parku (TANAPu) v roku 1949.


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Znalec slovenskA©ho filmu čo vieš o Slovensku? Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading

 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.