z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk

sobota
23.august 2014

narodili sa dnes:
1868Dušan Samuel Jurkovič

1927Ľubor Kresák

dnes nás opustili:
udalosti:
2005Partizan Belehrad - Artmedia Bratislava 0:0, na 11m 3:4. Artmedia sa ako druhý klub zo Slovenska prebojovala do hlavnej súťaže Ligy majstrov.

XXXXEurópsky deň obetí stalinizmu a nacizmu. Pripomína sa od roku 2008.

1909V Bratislave položili základný kameň Kostola sv. Alžbety - Modrého kostolíka.


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Znalec slovenskA©ho filmu čo vieš o Slovensku? Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading

 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.