z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk

piatok
24.október 2014

narodili sa dnes:
1900Ján Malár

1937Jozef Jankech

1954Jozef Ráž

1797Štefan Moyses

dnes nás opustili:
udalosti:
1945Prezident ČSR Edvard Beneš podpísal dekrét o znárodnení kľúčového priemyslu, baní, bánk a poisťovní v Československu

1992Prehradzovaním starého koryta Dunaja pri Hamuliakove a Čuňove sa podľa variantu C začalo s výstavnou vodného diela Gabčíkovo.

1972Do prevádzky bola spustená prvá jadrová elektráreň v Česko-Slovensku. JE v Jaslovských Bohuniciach


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Znalec slovenskA©ho filmu čo vieš o Slovensku? Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading

 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.