z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk

pondelok
24.november 2014

narodili sa dnes:
1980Branko Radivojevič

1909Cyprián Majerník

1949Dušan Galis

1907Ján Želibský

1912Klement Šimonovič

1933Zdena Grúberová

dnes nás opustili:
1944Ľudovít Kukorelli

udalosti:
1605Krupine rokoval povstalecký snem o mierových podmienkach medzi vodcom protihabsburského povstania Štefanom Bočkajom a Viedňou.

1940Slovensko sa pripojilo ku paktu Nemecka, Talianska a Japonska.

1966Nad mestskou časťou Rača pri Bratislave pri vzlietnutí narazilo do hrebeňa Malých Karpát bulharské lietadlo IL 18. Pri nešťastí zahynulo 82 cestujúcich a posádky

1989Generálny tajomník ÚV KSČ Miloš Jakeš sa vzdal svojej funkcie a bol nahradený Karlom Urbánkom.


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Znalec slovenskA©ho filmu čo vieš o Slovensku? Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading

 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.