z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk
štvrtok
18.december 2014

narodili sa dnes:
1817Adolf Dobriansky

1949Anna Pasiarová

1906Ferdinand Ďurčanský

1947Karol Dobiáš

1701Ladislav Radvanský

dnes nás opustili:
1987Alžbeta Poničanová

1950Viliam Žingor

udalosti:
1437Na zasadnutí Uhorského snemu bol za kráľa aj vďaka poslednej vôli Žigmunda Luxemburského zvolený Albrecht Habsburský.

1883V Levoči bol založený Spišský dejepisný spolok, ktorý si dal za úlohu ochraňovať kultúrne a historické pamiatky na Spiši.

1922Vo Zvolene sa konal štrajk robotníkov z továrne Union, ktorí protestovali proti rozobratiu závodu.

1935Edvard Beneš bol zvolený za prezidenta Československej republiky.

1938Na Slovensku sa uskutočnili voľby do autonómneho snemu Slovenskej krajiny.


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Znalec slovenskA©ho filmu čo vieš o Slovensku? Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading
vyhľadávanie 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.