z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk

štvrtok
18.september 2014

narodili sa dnes:
1915Blahoslav Hečko

1945Kamil Peteraj

dnes nás opustili:
1935Zoltán Palugyay

1961Vladimír Fábry

udalosti:
2000V singelkanoe na OH v Sydney získal striebornú medailu Michal Martikán a bronzovú medailu Juraj Minčík


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Znalec slovenskA©ho filmu čo vieš o Slovensku? Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading

 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.