z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk

sobota
1.november 2014

narodili sa dnes:
1935Andrej Leňo

1900Emil Boleslav Lukáč

1870Lajoš Winter

1919Štefan Klimo

dnes nás opustili:
udalosti:
1587V Uhorsku začal platiť Gregoriánsky kalendár.

1991V Československu sa oficiálne začala kupónová privatizácia, ktorá mala zabezpečiť účasť všetkých plnolentých občanov na investovaní a podnikaní s verejným majetkom.

1883Spustená bola pravidelná premávka konskej železnice na úseku Trnava - Sereď.

1883Po dokončení 80-kilometrového úseku bola na železničnej trati Trenčín - Žilina bola spustená pravidelná premávka.


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Znalec slovenskA©ho filmu čo vieš o Slovensku? Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading

 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.