z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk

štvrtok
24.júl 2014

narodili sa dnes:
1985Dalibor Karvay

1848Július Botto

1576Stanislav Thurzo

dnes nás opustili:
udalosti:
1475Na požiadanie kráľa Mateja Korvína poskytol Bardejov kráľovskej armáde delostrelectvo.

1868V Pešťbudínskych vedomostiach vyšiel hodnotiaci článok Jonáša Záborského. Jeho témou bol vývoj od zrušenia feudalizmu v roku 1848.


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Znalec slovenskA©ho filmu čo vieš o Slovensku? Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading

 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.