z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk

utorok
30.september 2014

narodili sa dnes:
1959Jana Gantnerová-Šoltýsová

1848Ľudovít Jekelfaluši

1980Martina Hingisová

1947Sylvia Turbová

1914Vojtech Bárdoš

dnes nás opustili:
2012Dušan Lenci

2008Anton Korenči

udalosti:
1938Československá vláda uznala Mníchovskú dohodu o pripojení pohraničných území ČSR k Nemecku.

1996Grassalkovichov palác sa stal novým sídlom hlavy Slovenskej republiky.

2009Prvou pilotkou ozbrojených síl SR stala Miriama Štefanovičová.


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Znalec slovenskA©ho filmu čo vieš o Slovensku? Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading

 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.