z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk

utorok
21.október 2014

narodili sa dnes:
1750Juraj Fándly

1972Miko Hladký

1952Miroslav Žbirka

dnes nás opustili:
udalosti:
1886V Pittsburgu vydali prvé číslo Amerikánsko Slovenských Novín, ktoré vydávali pre slovenských krajanov absolventi maďarského učiteľského ústavu Janko Slovenský a Július Wolf.

1869Jozef Miloslav Hurban bol v jednom z prvých politicky motivovaných procesov po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní odsúdený za zverejnenie článku na pol roka väzenia a 400zlatých.

1938Ríšsky kancelár Adolf Hitler vydal smernicu o likvidácii Československa okupáciou Čiech a Moravy a oddelením Slovenska.


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Znalec slovenskA©ho filmu čo vieš o Slovensku? Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading

 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.