z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk

pondelok
1.september 2014

narodili sa dnes:
dnes nás opustili:
1749Samuel Hruškovič

2007Štefan Pozdišovský

2007Viliam Schrojf

2007Vladimír Reisel

udalosti:
1950V rámci armády začali pôsobiť tzv. pomocné technické prápory

1992Slovenská národná rada prijala Ústavu Slovenskej republiky.

1977V prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy zrušili sprievodcov.

1992Pri meste Humpolec v Českej republike havarovalo auto s Alexandrom Dubčekom.

1939Armáda Slovenského štátu spoločne s Wehrmachtom zaútočila na Poľsko.

1949Oficiálny vznik Slovenskej filharmónie.

1970Začala prevádzka Košicko-Bohumínskej trati na úseku Košice-Kysak s odbočkou na Prešov.

1764Na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici sa začalo riadne vyučovanie.

1846V Skalici začal vychádzať náš najstarší kultúrno-vedecký časopis Slovenskje pohladi na vedi, umeňja a literatúru v štúrovskej slovenčine. Prvým vydavateľom a šéfredaktorom bol Jozef Miloslav Hurban.


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Znalec slovenskA©ho filmu čo vieš o Slovensku? Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading

 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.