Bezpečné rekonštrukcie starších objektov

Bezpečné rekonštrukcie starších objektov
Bezpečné rekonštrukcie starších objektov (zdroj: unsplash.com)

V stavebníctve, podobne ako v mnohých iných ľudských činnostiach dochádza k neustálemu vývoju nových technológií. Zároveň sa časom odhaľujú nedostatky tých predchádzajúcich. Nové postupy a materiály by mali eliminovať nedostatky tých pôvodných. Rovnako je to aj z minulosti veľmi používaným azbestom. Ten sa využíval vo veľkej miere práve v stavebníctve. Dôvodom sú jeho vynikajúce vlastnosti ktoré boli cenené na stavbách. Jedná sa hlavne o chemickú stálosť, odolnosť voči oxidácii, vysokým teplotám alebo oderu. V minulosti ale neboli známe jeho negatívne vlastnosti. Tými sú hlavne jeho škodlivosť pre ľudské zdravie a to hlavne na dýchanie. Z azbestu sa uvoľňujú mikroskopické častice a pri vdýchnutí hrozia karcinogénne problémy. Z tohto dôvodu je dnes používanie azbestu v stavebníctve zakázané. Je ale potrebné sa vysporiadať s týmto pozostatkom z minulosti a to likvidáciou azbestu.

Azbest je potrebné likvidovať za prísnych bezpečnostných podmienok nakoľko najčastejšie dochádza k uvoľňovaniu čiastočiek azbestu práve pri manipulácii s ním. Z tohto dôvodu je umožnené likvidovať azbest iba firmám ktoré majú povolenie a manipuláciu a likvidáciu azbestu. Takéto firmy pôsobia aj celoslovensky. Ak teda potrebujete službu likvidácia azbestu v Trenčíne alebo Prešove, nie je to dnes problém. V praxi sa najčastejšie stretávame s likvidáciou azbestu ktorý sa nachádza na strechách a to vo forme azbestovej strešnej krytiny. Druhým častým výskytom je potom azbest používaný v stúpačkách starších bytových domov.

Komerčný článok